Productiedata
Amnes(t)ie
Amnes(t)ie

ACTION ZOO HUMAIN
 

Op die manier wordt ‘Amnes(t)ie’een hele slimme, gelaagde voorstelling.

                             Naast dat heldere pleidooi voor historisch bewustzijn en genuanceerde meningsvorming

                                                                  over gevoeligeonderwerpen als collaboratie en Syriëstrijders,

                                    is het tegelijkertijd ook een vlammende kritiek op de sensatiebeluste mediapraktijk

                                                               die niet reflecteertof verzoent, maar juist uitbuit en polariseert.

                                                                                                                   (EvelyneCoussens - Klara)

Wat doen we met mensen die extremekeuzes maken en zichzelf zo buiten de samenleving plaatsen? Hoe gaan we om metmensen die als een gevaar voor de maatschappij worden beschouwd? Wat als zulkemensen spijt krijgen van hun daden en hun plek in de samenleving weer willenopnemen? Geven we hen een tweede kans of duwen we hen in een vergeetput? Welke lessen kunnen we trekken uit hetSS-verleden, met het oog op het IS-heden?

Na jaren de podiumplanken te hebbenversleten, waagt theatergezelschap Action Zoo Humain zich nu in hettelevisielandschap. Vergeet de prietpraat, het conflict, de geveinsdeinteresse. Het nooit eerder geziene talkshowformat ‘Samen door één deur’ – metals host de briljante Bert Gabriëls – lapt de tien geboden van het beschaafdepraatprogramma aan zijn laars. De gasten van de avond: de dochter van een oostfronteren de moeder van een Syriëstrijder.

‘Amnes(t)ie’ duikt zowel in onscollectief verleden als in de huidige sociopolitieke realiteit. Wat kunnen wevandaag leren uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog, een periode in degeschiedenis waarin de ‘heropvoeding’ en ‘genezing’ van collaborateurs een hot topic was? De voorstelling roepttalloze actuele vragen op. Kan de herintegratie van collaborateurs na WOII onsvandaag een leidraad bieden voor de terugkeer van geradicaliseerdeIS-strijders? Welke plaats kennen we toe aan daders wanneer we zo gepast ensereen mogelijk proberen om te gaan met de getroffenen? Moeten we vergeten envergeven? Wat zijn de implicaties voor de families van oostfronters en IS-strijdersen wat gebeurt er wanneer beide partijen oog in oog komen te staan? ‘Samen dooréén deur’ pleit voor een radicale verzoening.

‘Amnes(t)ie’is het derde luik van DeWaarheidstrilogie(*) (‘DeWaarheidscommissie’ (2013), ‘Jointhe Revolution’ (2015)), waarin Action Zoo Humain meer vragen danantwoorden oproept.

(*) ’DeWaarheidscommissie’, ‘Join the Revolution’ en ‘Amnes(t)ie’ kaderen in eenbreder project van Action Zoo Humain rond ‘waarheid’. Action Zoo Humain grijpteen aantal conflicten, vanuit binnen- en buitenland, aan om na te denken overwat ‘waarheid’ is en wat ‘waarheid’ vandaag (nog) betekent. Welke ‘waarheden’bestaan er vandaag nog? Wie vertelt die ‘waarheid’? Welke rationele ofemotionele argumenten worden naar voren geschoven om tot die ‘waarheid’ tekomen? En welke realiteit construeert een bepaald ‘waarheids-’discours?

PRODUCTIE Action ZooHumain CONCEPT Chokri BenChikha REGIE Chokri BenChikha, Tom Dupont DRAMATURGIE Zouzou BenChikha SPEL Bert Gabriëls,Dahlia Pessemiers-Benamar, Marijke Pinoy/Ingrid De Vos, Chokri Ben Chikha,Sarah Desmet TEKST Erik-WardGeerlings, Erwin Jans REGIEASSISTENTIE Kristien VanDriessche VIDEOREGIE Koen De SaegerVIDEOGRAFIE Sidi Diarra TECHNIEK Niels Ieven, LucasVan de Voorde, Maarten Snoeck KOOR Mais Quelle Chanson o.l.v. KapingaGysel KOSTUUMS Marij DeBrabandere METDANK AAN prof. dr. Bruno De Wever &dr. Koen Aerts (UGent), Stef Ampe, Karolien De Schepper, Kathy Douchar, FatimaEzzarhouni, Willem Van Cauwenberghe PARTNERS KASK/School ofArts/HoGent, Theater Rotterdam IN SAMENWERKING MET NTGent, LesBallets C de la B METDE STEUN VAN de Vlaamse Overheid, ProvincieOost-Vlaanderen, Stad Gent

Vergroot

Winkelmandje

Bewerk