Productiedata
CDO Tired of being young
CDO Tired of being young
Vergroot

Toen Maarten25 was zag hij de mensen om zich heen de job krijgen die ze altijd al wilden,het lief waar ze naar verlangd hadden en het huis waar ze van droomden. Metopen mond keek hij toe: ‘Hoe doen ze het toch, hoe krijgen ze het voorelkaar?’. Nu jaren later ziet hij iedereen om zich heen klagen over de job, hetlief en die ellendige hypotheek. Weer kijkt hij toe: ‘Hoe doen ze het toch? Hoekrijgen ze het voor elkaar?’. In Tired ofbeing young vraagt Maarten zich af wat volwassen zijn nu eigenlijk is envooral of het überhaupt wel nodig is het te worden ...

Tekst/spel: Maarten WestraHoekzema.
Coaching/regie: Johan Petit.
Lichtontwerp: Sander Salden.